úvodní stránka |  mapa stránek

Mělnická radnice

Pro Městský úřad Mělník zajišťujeme zpracování a vydávání měsíčníku Mělnická radnice, zpravodaje města.
Mělnická radnice vychází každý měsíc, o prázdninách v podobě dvojčísla. Redakční uzávěrka je vždy do 20. dne předchozího měsíce a to včetně podkladů pro inzerci. Měsíčník dostávají všichni občané města od poloviny roku 2003 do schránek zdarma. Náklad je 8 770 výtisků. Periodikum je také k dispozici ve formě pdf na webových stránkách města Mělníka.

Obsahovou stránku Mělnické radnice určuje vždy vydavatel - Městský úřad Mělník. Zhotovitel odpovídá pouze za výrobu a inzerci v měsíčníku. Kontaktní osobou redakce Mělnické radnice je pan Bc. Matěj Hronek. Uzávěrka textů do měsíčníku je vždy do 15. dne předchozího měsíce.

Měsíčník Mělnická radnice získal ocenění profesního sdružení PR Klubu v 7. a 9. ročníku soutěže Zlatý středník. V kategorii Nejlepší časopis státní správy mu byl udělen Certifikát profesionální úrovně – Rated.

V roce 2020 získala Mělnická radnice 2. místo v soutěži Turistpropag v kategorii zpravodaj roku 2020.

Inzerce v Mělnické radnici

Měsíčník Mělnická radnice informuje občany o politickém, kulturním, společenském a sportovním dění na Mělníku. Přinášené informace a jejich zpracování v měsíčníku mají ucelenou grafickou podobu, ze které by měla vycházet i podoba inzerce.
Nadále budeme přijímat hotovou inzerci dle zadaných parametrů. V případě nekompletních podkladů, podkladů obsahujících chyby nebo podkladů neodpovídajícím technickým podmínkám a vyžadujících tak další úpravu u zpracovatele, budou náklady s tím spojené účtovány objednavateli inzerátu. Jedná se především o inzeráty dodané ve Wordu (byť graficky stylizovaných), inzeráty jako rastrové obrázky nebo netiskové pdf apod.

V případě, že máte zájem o inzerci v tomto periodiku, přečtěte si, prosím pozorně podmínky inzerce, formáty a ceník. Objednávku inzerce posílejte na e-mail: fargo@fargostudio.cz nebo nás kontaktujte.


Formáty a ceníky

Níže uvedené ceny jsou včetně DPH a platí pro hotovou inzerci. Výroba inzerce je k níže uvedené částce za inzerci připočítána.


Formáty a ceník černobílé inzerce

FormátRozměr (šířka x výška)Cena
Celá strana 1/1A4190 x 277 mm14 800 Kč
Půlka stránky 1/2A5190 x 137 mm7 400 Kč
Čtvrtina stránkyA693,5 x 137 mm3 700 Kč
Osmina stránkyA793,5 x 67,5 mm1 850 Kč
Šestnáctina stránkyA846 x 67,5 mm925 Kč

Formáty a ceník barevné inzerce (poslední dvoustrana)

FormátRozměr (šířka x výška)Cena
Celá strana 1/1A4190 x 277 mm18 480 Kč
Půlka stránky 1/2A5190 x 137 mm9 240 Kč
Čtvrtina stránkyA693,5 x 137 mm4 620 Kč
Osmina stránkyA793,5 x 67,5 mm2 310 Kč
Šestnáctina stránkyA846 x 67,5 mm1 155 Kč

Grafické znázornění inzerce

Grafické znázornění radnice

©  FARGO studio s.r.o.  Všechna práva vyhrazena.  |  Prohlášení  |  Zásady používání cookies
Jiráskova 234/6, 276 01 Mělník  |  e-mail: fargo@fargostudio.cz  |  telefon: +420 315 626 554